Jestem smart

Oszczędzam z Danfoss Link

Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić
dzięki Danfoss Link™

Dzięki Danfoss Link™ możesz zaoszczędzić
do 30%
 kosztów ogrzewania przyjmując za punkt wyjścia zużycie przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego.

Przetestuj aplikację Danfoss Link™

 

 

Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić dzięki Danfoss Link ™

Dzięki Danfoss Link™ można zaoszczędzić do 30% kosztów ogrzewania.

Wykonaj test i dowiedz się, w jaki sposób Twój dom może stać się bardziej inteligentny. Oblicz swoje potencjalne oszczędności.

14:00

21:00

3:00

9:00

Błąd: Wybierz rodzaj ogrzewania

+

Używazsz innego źródła ciepła?

Niestety, nasze wyliczenie opiera się na jednym z trzech rodzajów ogrzewania: ogrzewaniu gazowym, centralnym lub ogrzewaniu olejem opałowym.

Pytanie 1


Z jakiego
źródła ciepłakorzystasz?

Pytanie 2

Jak przebiega typowy dzień w Twoim domu?

AM

PM

Błąd: Twój punkt początkowy i końcowy czasu nie mogą być identyczne. Ustaw czerwone kropki w dwóch różnych punktach w czasie, np. Od 8:00 do 9:00.

Pytanie 3

Ile grzejników masz w domu?

- +

Błąd: Podaj liczbę z przedziało od 1 do 30.

Pytanie 4

Jakie są szacunkowe
roczne koszty
ogrzewania?
(wraz z kosztami stałymi i zużyciem)

Błąd: Podaj kwotę powyżej 0 PLN

OBLICZ
POTENCJALNE
OSZCZĘDNOŚCI

* UWAGA – Kalkulacja bazuje na wartościach zużycia przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego. Nie uwzględnia ona indywidualnych czynników, takich jak docieplenie, materiały budowlane, stan okien i wiek budynku. Pod uwagę nie są brane również czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura zewnętrzna, korzystanie z kominka, siła wiatru itd. Czytaj więcej na temat oszczędności kosztów ogrzewania z Danfoss Link™ Connect